RODINNÝ DŮM STARÝ PLZENEC

Rodinný dům klasického venkovského tvaru. dům splňuje svou velikostí potřeby 4 členné rodiny.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha: 98,61m2
užitná plocha: 142,0m2
obestavěný prostor: 598m3
náklady stavby: 3.0 mil.kč
měrná potřeba tepla
na vytápění:
-
-
blower-door test: -h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy: základové pasy C16/20, podkladní beton tl. 120mm
svislé nosné a dělící konstrukce: Porotherm 44 CB
stropní konstrukce: Porotherm
nosná konstrukce střechy: vaznicový krov
střešní plášť: betonová krytina
výplně otvorů: okna - Uw - 1,1 W/m2,K
dveře - Ud - 1,3 W/m2,K
tepelné izolace: podlaha - EPS 100S tl. 140mm
střecha – minerální vata tl. 300mm

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace: žumpa
vodovod: místní městská voda
hlavní zdroj energie: elektrická energie, plyn
doplňkový zdroj energie: -
vytápěcí systém: plynový kotel - teplovodní topení - podlahové, radiátory
větrací systém: -
ohřev TUV: plynový kotel

-