RODINNÝ DŮM STUPNO

Dřevostavba - 2 by 4 text se připravuje

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha: 65,7m2
užitná plocha: 92,4m2
obestavěný prostor: 405
náklady stavby: 2 mil
měrná potřeba tepla
na vytápění:

blower-door test: h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy: Liniové monolitické pasy
svislé nosné a dělící konstrukce: dřevěná konstrukce 2 by 4
stropní konstrukce: dřevěná konstrukce 2 by 4
nosná konstrukce střechy: dřevěná konstrukce 2 by 4
střešní plášť:
výplně otvorů:
tepelné izolace:

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace:
vodovod:
hlavní zdroj energie:
doplňkový zdroj energie:
vytápěcí systém:
větrací systém:
ohřev TUV: