PASIVNÍ DŮM STUDENĚVES - SLANÝ

PASIVNÍ DŮM STUDENĚVES - SLANÝ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha: 140,7m2
užitná plocha: 111,25m2
obestavěný prostor: 688m3
náklady stavby: 2,5 mil. kč. - svépomocí, podáno na zelená úsporám
měrná potřeba tepla
na vytápění:
20 kWh/(m2.a)
17 kWh/(m2.a)
blower-door test: předpoklad - 0,6h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy: základové pasy C16/20, podkladní beton tl. 120mm
svislé nosné a dělící konstrukce: vápenopískové cihly tl. 175mm, dělící 115mm
stropní konstrukce: BS Klatovy - 200mm
nosná konstrukce střechy: příhradové vazníky
střešní plášť: betonová krytina
výplně otvorů: okno - průměr - Uw - 0,62 W/m2,K
dveře - Ud - 0,9 W/m2,K
tepelné izolace: podlaha - EPS 100, 150S tl. 270m - U=0,129 W/m2,K
stěny - EPS 100F - šedý tl. 300mm - U=0,110 W/m2,K
střecha – minerál. vata tl. 500mm - U= 0,093W/m2,K

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace: věřejná kanalizační síť
vodovod: veřejná vodovodní síť
hlavní zdroj energie: elektrická energie
doplňkový zdroj energie: -
vytápěcí systém: Atrea TCA 3.1 - podlahové topení
větrací systém: pasivní rekuperace - Atrea Dupex 180
ohřev TUV: Atrea TCA 3.1 - AKU 300l

rodinný dům je orientovaný přesně na geografický jih. Rozdíl orientace proti katasrálnímu systému S-JTSK dělá 8,11°. V případě pasivního domu má orientace a umístění domu důležitý význam.