RODINNÝ DŮM LHOVICE

RODINNÝ DŮM LHOVICE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha: 148,8m2
užitná plocha: 118,4m2
obestavěný prostor: 722m3
náklady stavby:
měrná potřeba tepla
na vytápění:

blower-door test: h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy: ŽB pasy
svislé nosné a dělící konstrukce: systém YTONG Lambda
stropní konstrukce: SDK podhled
nosná konstrukce střechy: klasický krov
střešní plášť: betonová kryrina
výplně otvorů: Uw - 0,8 W/m2K
tepelné izolace:

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace:
vodovod:
hlavní zdroj energie:
doplňkový zdroj energie:
vytápěcí systém:
větrací systém:
ohřev TUV:

-