RODINNÝ DŮM LOVČICE U KLATOV

RODINNÝ DŮM LOVČICE U KLATOV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha:
užitná plocha:
obestavěný prostor:
náklady stavby:
měrná potřeba tepla
na vytápění:

blower-door test: h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy: ŽB pasy
svislé nosné a dělící konstrukce: systém UNIBLOK
stropní konstrukce: systém BS Klatovy, dřevěný strop
nosná konstrukce střechy: klasický krov
střešní plášť: betonová krytina
výplně otvorů:
tepelné izolace:

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace:
vodovod:
hlavní zdroj energie:
doplňkový zdroj energie:
vytápěcí systém:
větrací systém:
ohřev TUV:

systém - SUCHÉHO ZDĚNÍ UNIBLOK