NÍZKOENERGETICKÝ DŮM LITICE

NÍZKOENERGETICKÝ DŮM LITICE systém - best unika

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha: 177,1m2
užitná plocha: 152m2
obestavěný prostor: 980m3
náklady stavby:
měrná potřeba tepla
na vytápění:

blower-door test: h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy: ŽB pasy
svislé nosné a dělící konstrukce: systém BEST Unika
stropní konstrukce: systém BEST Unika
nosná konstrukce střechy: klasický krov
střešní plášť: plechová krytina
výplně otvorů:
tepelné izolace:

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace:
vodovod:
hlavní zdroj energie:
doplňkový zdroj energie:
vytápěcí systém:
větrací systém:
ohřev TUV:

systém - best unika