PASIVNÍ DŮM - ZLÍN

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha:
užitná plocha:
obestavěný prostor:
náklady stavby:
měrná potřeba tepla
na vytápění:

blower-door test: h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy:
svislé nosné a dělící konstrukce:
stropní konstrukce:
nosná konstrukce střechy:
střešní plášť:
výplně otvorů:
tepelné izolace:

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace:
vodovod:
hlavní zdroj energie:
doplňkový zdroj energie:
vytápěcí systém:
větrací systém:
ohřev TUV: