PASIVNÍ RODINNÝ DŮM SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Rodinný dům je od samého počátku řešen jako úsporný. Díky umístění, orientaci, dispozici, umístění výplní otvorů jsme i přes nepříznivý tvarový součinitel dosáhli pasivního standardu. Dům je svým umístěním, přesnou jižní orientací, okny orientovanými na jih předurčen pro úsporné řešení. Základním požadavkem bylo oddělení provozů - dětské části (pokojů, pracovny), společenské části a soukromé části rodičů. To řeší střední chodba navazující na oddělené zádveří, která slouží jako rozcestník. Z chodby jsou zpřístupněny zmiňované pokoje, technická místnost, sociální zařízení a obývací pokoj s kuchyní. Z důvodu eliminace chode v bungalovu navazuje ložnice a koupelna rodičů na obývací pokoj, kuchyni. V domě jsou navrženy dvě na sobě nezávislé sociální zařízení.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha: RD 150m, zastřešení 27,8m
užitná plocha: vytápěna - 109,3m2, zádveří 9,8m
obestavěný prostor: 605 m3
náklady stavby: 2,5 mil. kč. - svépomocí
měrná potřeba tepla
na vytápění:
TNI - 20 kWh/m/rok
PHPP - 22 kWh/m/rok, 19 kWh/m/rok
blower-door test: 0,08h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy: základové pasy C16/20, podkladní beton tl. 120mm
svislé nosné a dělící konstrukce: vápenopískové cihly tl. 175mm, dělící 115mm
stropní konstrukce: BS Klatovy - BSK plus tl. 200mm, C25/25
nosná konstrukce střechy: dřevěný krov - krokve 180/100mm
střešní plášť: OSB desky, textilie, folie PVC, textilie, zelená střecha
výplně otvorů: rám - plast - hliník - Uf - 0,72 W/m2,K
zasklení – trojsklo - Ug - 0,6 W/m2,K, g-0,6
okno - průměr - Uw - 0,8 W/m2,K
tepelné izolace: podlaha - EPS 150S tl. 300mm - U=0,12 W/m2,K
stěny - EPS 100F tl. 300mm - U=0,12 W/m2,K
střecha - foukaný EPS tl. 500mm - U= 0,07W/m2,K

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace: místní kanalizační systém - přípojka DN 200
vodovod: místní městská voda, vrtaná studna
hlavní zdroj energie: elektrická energie 3x25, Tepelné čerpadlo TCA 3,1 - země - voda
doplňkový zdroj energie: elekrická patrona, příprava na solární kolektory 2ks
vytápěcí systém: teplovodní podlahové topení - průtokový ohřev v AKU nádrži
větrací systém: řízené větrání s pasivní rekuperací s výměníkem účinnosti 90%
ohřev TUV: akumulační nádrž 300l - ohřev TCA 3,1

Vzhledem k použití vápenopískových cihel tl 175mm byla použita technologie předsazené montáže oken. Montáž proběhla do předem připravených rámů zhotovených z OSB desek. viz detail osazení okna. Měřením průvzdušnosti (Blower-door test) byla dosažena 3 nejlepší hodnota v české a slovenské republice - 0,08 h-1