PASIVNÍ RODINNÝ DŮM ŽICHLE U HROMNIC

Rodinný dům je dle požadavku a předlohy investora řešen v co nejúspornějším provedení. Dům je na pozemku umístěn obytnými místnostmi směrem k jihu a k západu. Díky této orientaci, dispozici, umístění výplní otvorů jsme dosáhli pasivního standardu. Konstrukčně byl objekt navržen co nejjednodušeji pro svépomocné stavění. Bylo použito klasické založení na základových pasech, zděná technologie vápenopískových cihel Kalksandstein a vazníkové zastřešení s betonovou krytinou.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha: 137,3m2
užitná plocha: 108,1 m2
obestavěný prostor: 702 m3
náklady stavby: 2,0 mil. kč. - svépomocí
měrná potřeba tepla
na vytápění:
TNI - 20 kWh/m/rok
PHPP - 23 kWh/m/rok
blower-door test: 0,08h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy: základové pasy C16/20, podkladní beton tl. 120mm
svislé nosné a dělící konstrukce: vápenopískové cihly tl. 175mm, dělící 115mm
stropní konstrukce: příhradové vazníky – SDK podhled
nosná konstrukce střechy: příhradové vazníky
střešní plášť: betonová krytina
výplně otvorů: rám - plast - hliník - Uf - 0,8 W/m2,K
zasklení – trojsklo - Ug - 0,6 W/m2,K, g-0,6
okno - průměr - Uw - 0,8 W/m2,K
tepelné izolace: podlaha - EPS 150S tl. 250m - U=0,145 W/m2,K
stěny - EPS 100F -šedý tl. 300mm - U=0,106 W/m2,K
střecha – minerální vata tl. 500mm - U= 0,081W/m2,K

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace: domácí čistírna odpadních vod
vodovod: místní městská voda
hlavní zdroj energie: elektrická energie, elektrická patrona v AKU nádrži
doplňkový zdroj energie: příprava na solární kolektory 2ks
vytápěcí systém: teplovodní podlahové topení - průtokový ohřev v AKU nádrži
větrací systém: řízené větrání s pasivní rekuperací s výměníkem účinnosti 90%
ohřev TUV: akumulační nádrž 300l

Pro nezamrzání rekuperačního výměníku vzduchotechnické jednotky, pro letní chlazení, byl navržen vzduchový zemní výměník. Ten bude sloužit pro předehřev (zima) a předchlazení (léto) přiváděného vzduchu. viz situace objektu. Vzhledem k použití vápenopískových cihel tl 175mm byla použita technologie předsazené montáže oken. Montáž proběhla do předem připravených rámů zhotovených z OSB desek. viz detail osazení okna. Měřením průvzdušnosti (Blower-door test) byla dosažena 3 nejlepší hodnota v české a slovenské republice - 0,08 h-1