NÍZKOENERGETICKÝ RODINNÝ DŮM ZBŮCH

Přáním investora bylo postavit nízkoenergetický dům pro početnější rodinu. Dispozice bungalovu byla z větší částí brána z předlohy investora. Po menších úpravách jsme spolu došli k finální verzi rozmístění místností. S výhledem početnější rodiny si investor přál tři dětské pokoje. Z toho dva jsou odděleny svou pozicí od hlavního provozu celého domu. Z důvodu eliminace chodeb v bungalovu je vstup do obytných místností rodičů a třetího pokoje řešen z obývacího pokoje. V domě jsou plánovány dvě na sobě nezávislé sociální zařízení.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

zastavěná plocha: 147,7 m2
užitná plocha: 126,2 m2
obestavěný prostor: 770 m3
náklady stavby: 2,6 mil. kč. - svépomocí
měrná potřeba tepla
na vytápění:
23 kWh/m/rok
36 kWh/m/rok
blower-door test: 0,46 h-1h-1

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

základy: základové pasy C16/20, podkladní beton tl. 120mm
svislé nosné a dělící konstrukce: vápenopískové cihly tl. 175mm, dělící 115mm
stropní konstrukce: sbíjené dřevěné vazníky – SDK podhled
nosná konstrukce střechy: sbíjené dřevěné vazníky
střešní plášť: betonová krytina
výplně otvorů: rám – plast - Uf - 0,85 W/m2,K
zasklení – trojsklo - Ug - 0,7 W/m2,K, g-0,5
okno - průměr - Uw - 0,92 W/m2,K
tepelné izolace: podlaha - EPS 100S tl. 250mm - U = 0,14 W/m2,K
stěny - EPS 70F tl. 300mm - U = 0,13 W/m2,K
střecha –minerální vata tl. 500mm - U = 0,11W/m2,K

TECHNIKÁ ŘEŠENÍ

kanalizace: místní kanalizační systém - přípojka DN 160
vodovod: místní městská voda
hlavní zdroj energie: elektrická energie 3x25, Tepelné čerpadlo - NILAN - vzduch - voda
doplňkový zdroj energie: elekro. Kotel v jednotce NILAN
vytápěcí systém: teplovodní podlahové topení - průtokový ohřev v jednotce NILAN
větrací systém: řízené větrání s aktivní rekuperací s výměníkem NILAN
ohřev TUV: zásobník na TV o objemu 180l , součást tepelného čerpadla - NILAN

Pro eliminaci tepelného mostu u paty nosných stěn a příček je navržena první řada cihel z Ytong P2-400 tl. 200mm. Pro vedení VZT a eliminaci tepelného mostu vazníků, byla použita dvojitá stropní konstrukce (příčný rošt).