PASIVNÍ RODINNÝ DŮM ŽICHLE U HROMNIC

Rodinný dům je dle požadavku a předlohy investora řešen v co nejúspornějším provedení. Dům je na pozemku umístěn obytnými místnostmi směrem k jihu a k západu. Díky této orientaci, dispozici, umístění výplní otvorů jsme dosáhli pasivního standardu. Konstrukčně byl objekt navržen co nejjednodušeji pro svépomocné stavění. Bylo použito klasické založení na základových pasech, zděná technologie vápenopískových cihel Kalksandstein a vazníkové zastřešení s betonovou krytinou.